Vielse
 
Vielsen foregår i kirken, efter det officielle ritual, som findes bag i salmebogen,
Tidspunktet for vielsen fastsættes i samråd med præsten
medbring den såkaldte prøvelsesattest.
Denne attest skal man have, når man vil giftes i kirken, og den rekvireres fra Sønderborg Rådhus
Bemærk, at man for at få prøvelsesattesten skal udfylde en anden blanket, Ægteskabserklæringen. Også ægteskabserklæringen fås hos kommunen, som skal bruge dåbsattester og evt. skilsmisse-papirer for at kunne udstede den (og evt. yderligere papirer, se bag på ægteskabserklæringen, når I udfylder den).
Bemærk, at prøvelsesattesten på vielsesdatoen skal være under 4 måneder gammel.