Udmeldelse af folkekirken


Ønsker du at melde dig ud af folkekirken, skal det ske ved en skriftlig henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret i dit bopælssogn. Du kan også møde personligt op hos sognepræsten eller på kirkekontoret. Er du i tvivl om, hvilket sogn du tilhører, eller mangler du en adresse på sognepræsten eller kirkekontoret, kan du finde oplysningerne på www.sogn.dk.  

Sammen med anmeldelsen om udtrædelse af folkekirken, skal du vedlægge en fødsels- og dåbsattest eller oplysning om, hvor og hvornår du er født og døbt. Det samme bør ske, hvis du henvender dig personligt.

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen. Herved bliver den automatisk registreret i CPR. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er udtrådt af folkekirken, og hvornår det er sket.

Du kan ikke på samme tid være medlem af folkekirken og et andet trossamfund. Slutter du dig til et andet trossamfund, så ophører dit medlemskabet af folkekirken. Du skal dog selv oplyse det til enten en præst i folkekirken eller et kirkekontor for at oplysningen kan slå igennem i kirkebogen – og dermed i CPR.

Er du ugift og under 18 år skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år skal dette dog ske med dit samtykke.

 

 (kilde:   folkekirken.dk)