Navneændring

Henvendelse til sognepræsten
 

Hvis du ønsker at ændre dit fornavn, mellemnavn og efternavn
kan det kun sker ved personlig eller skriftlig henvendelse til sognepræsten
eller kirkekontoret i bopælssognet.


Den 1. april 2006 trådte en ny navnelov i kraft.
Læs mere om loven og muligheder for navneændring 
her

Læs desuden mere om navngivning og navneændring på Kirkeministeriets 
hjemmeside.