Konfirmation
 
Konfirmationen i Egernsund kirke  foregår søndag efter Store Bededag ( se her )
konfirmationsundervisningen begynder med skoleåret.
Tiden for undervisningen bliver aftalt mellem skolen og præsten
Konfirmander, der ikke er døbt, vil blive døbt i løbet af undervisningsforløbet. Hvis konfirmanden ønsker det, kan man også døbes på konfirmationsdagen i stedet for konfirmationen
Konfirmation betyder bekræftelse - Guds bekræftelse på konfirmandens dåb,
og konfirmandens bekræftelse på sin tro.
Med dåben følger en forpligtelse til at oplære barnet i den kristne tro - som varetages af forældre og faddere, men som følges op af kirken i forberedelsen til konfirmationen.
Forberedelsen til konfirmation foregår i  normalt det år, konfirmanden går i 7. klasse.
For at blive konfirmeret, skal man have deltaget i forberedelsen og have et passende kendskab til den kristne børnelærdom og til gudstjenesten.
Det er et krav, at man deltager i et vist antal gudstjenester.