Bisættelse/ begravelse
 
Der er mange ting for de pårørende at tage stilling til ved et dødsfald.
Tidspunktet for bisættelsen (brænding) eller begravelsen (jordfæstelse) fastsættes sammen med præsten
Det sker normalt i forbindelse med besøg hos bedemanden, som ordner alt det praktiske med bisættelsen eller begravelsen.
Før bisættelsen eller begravelsen mødes de efterladte med præsten. Her vælges salmerne - og præsten får et indtryk af afdøde, som kan bruges i forbindelse med begravelsestalen.
Medlemmer af folkekirken har ret til at blive begravet eller bisat fra sin sognekirke.