Sogneeftermiddage 2022
1. torsdag i måneden fra 14 til 16 i præstegården

5. maj
2. juni Pinsefrokost
1. september AFLYST
6. oktober AFLYST
3. november AFLYST
1. decembeer  AFLYST
julefrokost 17 november 13-16

Tilmelding / afbud
senest 2 dage før til
Finn 23 66 96 63
        

 

 

Sogneeftermidagene er for alle, uanset alder, og det er ganske gratis.
De afholdes første torsdag i måneden fra kl. 14 til 16, dog ikke i juli og august.
Sogneeftermiddagene afholdes i konfirmandstuen i præstegården Strandvej 8, og der er er altid kaffe og kager og underholdning.
Tilmelding er nødvendig, pga bestilling.
Derudover er der en julefrokost, en påskefrokost og en årlig udflugt, her betaler man dog et beskedent beløb for at deltage.
Sogneeftermiddagene annonceres altid på kirkens hjemmeside (
www.egernsund-kirke.dk ) på kirkens Facebookside , og i GraastenAvis
Alle er velkommen og der er også plads til dig og dine venner.
Mød op og få en hyggelig eftermiddag sammen med nye og gamle venner.