Menighedsrådet:
Margit Kristensen
Formand og sekretær
Teglparken 42
6320 Egernsund
tlf: 24 22 46 24
mail: mk@egernsund-kirke.dk
Jonna Petersen
Næstformand og kontaktperson
Teglparken 36
6320 Egernsund
tlf: 61 46 74 63
mail: jp@egernsund-kirke.dk
Henrik Kristensen
Kirkeværge
Teglparken 42
6320 Egernsund
tlf: 21 56 96 44
mail: hkegernsund-kirke.dk
Tenna Lyngholm Johnsen
Kasserer
Teglparken 30
6320 Egernsund
tlf:
mail: tlj@egernsund-kirke.dk
Finn Orla Villekjær
Menigt medlem
Sundvænget 13
6320 Egernsund
tlf: 23 66 96 63
mail: fv@egernsund-kirke.dk
Lilli Matthiesen
Menigt medlem
Søvej 5
6320 Egernsund
tlf:
mail: lm@egernsund-kirke.dk
Suppleanter:  Lilli Matthiesen - Svend Aage Erichsen - Elin Wormsdorf Petersen