Kirkesanger:   Line Schack Husted,  På Barsel.  telefon:  60 45 31 78   kirkesanger@egernsund-kirke.dk