Egernsund KirkegårdAllerede fra Egernsund blev et selvstændigt sogn, begyndte man at planlægge opførelsen af en kirkegård, man kunne selvfølgelig ikke have en kirke uden en kirkegård.
Oprindelig ville man placere kirkegården ca. 100m fra kirken, man ville købe 9446 m2 jord af Dethlefsen, og yderligere nabogrunden på 7500 m2 af Henningsen,
sammenlægge disse grunde, (indrammet m/ tyk streg) og bygge præsteboligen i det ene hjørne, og så bruge resten til kirkegård, 
men myndighederne ville ikke godkende denne placering af kirkegården.

 
klik for at forstørre
 
Det eneste fra planen der blev realiseret, var placeringen af præstegården.
Den store grund er senere blevet udstykket i 13 grunde, (Strandvej og lidt af Kystvej) og solgt til bebyggelse
D. 5 dec. 1960 blev man enig om at købe en grund af kommunen (art. 506) Grunden var kort forinden blevet solgt til kommunen af sognefogeden, på betingelse af at menigheden havde forkøbsret til den. Grunden lå mellem Kystvej og Flensborg Fjord ca. 500 m fra kirken, og var på 15000 m2. Kirkegården blev anlagt af entreprenør Peter Moos, efter tegninger og ideer af havearkitekt J.P. Junggreen. Kirkegården blev omkranset af en hæk af bøg og kirsebærkornel mod landsiden og af et levende hegn mod søsiden.
Der er enkeltstående egetræer på grunden.
 
Kirkegården blev anlagt af professionelle folk, dog fortælles der at menighedsrådet købte en 7 HK havefræser med plov, sådan en man skulle gå efter, og den skulle selvfølgelig ”indvies” af hele menighedsrådet. Øjenvidner fortæller at det var en sjov oplevelse at se hele menighedsrådet på skift, blive trukket hen over marken i fuld firspring efter denne traktor, også præsten, Hee Andersen skulle selvfølgelig også prøve dette nye munstrum, til stor morskab for hele menighedsrådet.
 
Kirkegården blev indviet i 1962, og den første der blev begravet, var et barn, der blev flyttet fra Broager kirkegård.
Man var forberedt på at der var nogle der ønskede deres kære tilbage til Egernsund, så man havde undersøgt hvor mange egernsundere der var blevet begravet på henholdsvis Broager og Gråsten kirkegård inden for de sidste 10 år.
Det var 108. ( 51 mænd, 46 kvinder, 3 drenge og 8 piger. )
de er dog ikke alle blevet flyttet

 

På kirkegården er der ikke, som på de fleste andre kirkegårde, 25 års gravfred, men her er der 30 år, p.ga jordens store indhold af ler

Ved indgangen til kirkegården ligger der en stor vandreblok af granit, den blev skænket af ingeniør Clausson Kaas, Egernsund.
Han ejede et skærverknusefirma i Skærbæk.
På stenen står der: ”Guds fred med vore døde
 


Kilde: "Egernsund Kirke i 100 år"


                             Nuværende placering af kirkegården

 


 


Kirkegårdsledere:
Egon Kästner  1960-1990
Svend Åge Eriksen  1990-1998
Roland Fliess  1998-1999
Maja Wilkenskjeld  1999-2015