Så er arbejdet med den nye tilbygning til præsteboligen startet. Konfirmandstuen bli'r bygget lidt større, 
og der bygges nye handicapvenlige toiletter og et lille køkken.
Arbejdet forventes at være færdig til august, så det nye hold konfirmander kan starte i de nye lokaler. 
Lokalerne skal b.la. også bruges til menighedsrådsmøder 
og til sammenkonst for ældre og pensionister.
På denne side kan du løbende følge med i byggeriet, 
siden opdateres jævnligt med nye fotos efterhånden 
som byggeriet skrider frem.
21/5-03
Gravemaskinen har været i gang hele dagen, og her sidst på eftermiddagen støbes soklen.
 

3/6-03
Murerarbejdet skrider hurtigt frem.
 
23/06-03
Tagspær sættes på plads af lokale håndværkere.
 
Rejsegilde fredag d. 27 juni kl. 12                                               Der blev serveret øl, sodavand og pølser
 
Der lægges tagsten                                                                      og klinkegulv
 
uge 33 og 34
Malerarbejdet er startet                             snedkereren er næsten færdigt           og det nye køkken er opsat
 
uge 36                                                                                      uge 37
Den udvendige flisebelægning gøres færdig                                og trappen monteres
Fotos fra den officielle indvielse lørdag d. 8 november 2003