Konfirmation 05.05.1997   v/ Hans Ove Fønsbo

  7a
billedet må ikke kopieres fra hjemmesiden  (loven om ophavsret)
 

Konfirmander i tilfældig rækkefølge:
 
 
Helle Møller Nielsen
Anette Karina Rasmussen
Janni
Ida
Helle
?
Birgitte
Malene

 
? Höck
Daniel Hansen
Ronni Thomsen
Andy Nielsen
Thomas Sejrup
Daniel Erling Schmidt
Martin Lumbye Sørensen
Peter Melvej Nielsen
Thor Lindum Møller
Søren Veiling Andersen
Mark Bruhn
Rene Kirkegaard