Billeder fra indsættelsen af sognepræst Kirsten Schmidt I Egernsund kirke
søndag den 10 december 2023
 Kirsten fik blomster og gave fra menighedsrådet,
som glæder sig til at få rigtig gang i de kirkelige aktiviteter igen.


Sognepræst i Egernsund Kirsten Schmidt og menighedsrådsformand Margit Kristensen