Søndag d. 7 februar var der fastelavnsfest i Egernsund kirke.
Mange var mødt op for at fejre dagen.
Efter en festlig og fornøjelig gudstjeneste slog man katten af tønden i våbenhuset,
og her deltog foruden alle de udklædte børn også de kommende konfirmander,
ja selv præsten slog et par slag på tønden til stor moro for forsamlingen.