Diamantkonfirmation søndag den 17 marts 2019


Foto: Egernsund kirke

på billedet ses (i tilfældig rækkefølge)
Otto Andersen, Ib Funder-Nielsen, Erik Mohr, Norbert Carstensen, Birgit Jensen, Marga Thermansen, Lilli Matthiesen, Bodil Christen
præsten er Vibeke Von Oldenburg


Morgenkaffe i præstegården