Kværs Familiekor under ledelse af vores organist Hanne Bruus Storm
gav en forrygende koncert i kirken den 23. Maj 2017
Der blev sunget fællessange og koret delte ud af deres repertoire
hvor de sang mange kendte sange og salmer. 

Rigtig mange var mødt op for at høre koret dele ud ad deres kunnen.

En dejlig aften