Mindegudstjenesten for afslutningen af 1. verdenskrig d. 11.11.2018Egernsund Kirke gennemførte et flot arrangement i forbindelse med mindegudstjenesten for afslutningen af 1. Verdenskrig.
Sønderborg Mandskor gav nogle gode numre, og var med til at give salmesangen i kirken mere fylde.
Kirkeklokken ringede 100 slag.

Efter gudstjenesten gik man hen på kirkegården, hvor der blev lagt en krans ved den store sten ved indgangen til kirkegården.
Menighedsrådsformand holdt et lille indlæg som ses herunder.

Den 11.11  kl. 11 for 100 år siden blev der indgået våbenhvile og skuddene fra kanoner og skyttegrave tav og alt blev stille.
Fire års verdenskrig var slut.
Mere end 30.000 sønderjyder deltog i krigen som tyske soldater.
Ca. 6000 af disse mistede livet. Resten kom hjem med store og mange ar på sjæl og legeme.
Mange familier som I 4 år havde måtte klare sig igennem uden mand,  far,  søn eller kæreste fik nu et kært familiemedlem hjem
som havde oplevet ubeskrivelige krigshandlinger, som der ikke blev talt om i familien  og heller ikke blev delt med andre.
Det var svære og tunge tider og nogle familier gik til grunde.
Disse oplevelser som soldaterne havde haft kom til at præge dem resten af livet.

Tysklands nederlag i 1918 førte til at grænsen blev flyttet og Sønderjylland igen blev dansk.

På kirkegården i Broager står en sten over Nis Peter Bruhn, født i Egernsund.  Han var i russisk fangenskab da krigen sluttede. 
Han blev med hjælp fra kejserinde Dagmar, som var meget optaget af at hjælpe de sønderjyske soldater hjem, frigivet. 
Da han blev sat på fri fod gik han hjem.  Hele vejen fra  byen Pavlovo til Egernsund. Bruhn døde i 1968.
Da vores kirkegård ikke har en mindesten over de faldne,
vil vi i stedet lægge en krans ved den sten der markerer indgangen til vores kirkegård
og her mindes afslutningen på 1. Verdenskrig  og de der kæmpede på slagmarkerne.

Efter kransenedlægningen holder vi 1 minuts stilhed og bagefter synger vi "Altid frejdig når du går"

Egernsunds hjemmeside, under Genealogi findes en liste over faldne, som boede i Egernsund.