Fadervor
Vor far, du som er i himlene
helliget vorde dit navn, komme dit rige,
ske din vilje som i himlen, således også på jorden,
Giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere,
og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde,
for dit er riget, og magten og æren i evighed
Amen

 

Trosbekendelsen
Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen,
Vi tror på Gud Fader den almægtige, himlens og jordens skaber,
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Marie, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til dødsriget
på tredje dagen opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders den almægtiges højre hånd
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde,
vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse
og det evige liv.
Amen