Sogneeftermiddage 2020
1. torsdag i måneden fra 14 til 16 i præstegården

 udsat til efteråret

              Tilmelding til
         Lone   51 23 05 04

 

 

Sogneeftermidagene er for alle, uanset alder, og det er ganske gratis.
De afholdes første torsdag i måneden fra kl. 14 til 16, dog ikke i juli og august.
Sogneeftermiddagene afholdes i konfirmandstuen i præstegården Strandvej 8, og der er er altid kaffe og kager og underholdning.
Tilmelding er nødvendig, pga bestilling.
Derudover er der en julefrokost, en påskefrokost og en årlig udflugt, her betaler man dog et beskedent beløb for at deltage.
Sogneeftermiddagene annonceres altid på kirkens hjemmeside (
www.egernsund-kirke.dk ) på kirkens Facebookside , og i GraastenAvis
Alle er velkommen og der er også plads til dig og dine venner.
Mød op og få en hyggelig eftermiddag sammen med nye og gamle venner.