Referater fra menighedsrådsmøderne

06 december   Referat
 
10 januar
14 februar
14 marts
20 marts
04 april
09 maj
13 juni
15 august
19 september
10 oktober
14 november
05 december
Referat
Referat
Referat
Referat ekstraordinær menighedsrådsmøde
Referat
Referat
Referat
Referat
Referat

Gamle referater