p.g.a. en politisk beslutning, om at flytte 7 klasse fra Egernsund Skole
til henholdsvis Gråsten og Broager Skole,
foregik konfirmandundvisningen i de "nye" skoler,
og alle konfirmander fra Egernsund valgte at blive konfirmeret
sammen med deres nye klassekammerater i henholdsvis
Gråsten Slotskirke og Broager Kirke

se foto af konfirmander fra Egernsund, der blev konfirmeret i Broager Kirke