Konfirmation 05.05.1996   v/ Hans Ove Fønsbo

  7a
billedet må ikke kopieres fra hjemmesiden  (loven om ophavsret)
 

Konfirmander i tilfældig rækkefølge:
 
 
Sidse Weis Christensen
Gitte Hoy
Lisbeth Jensen
Christiane Hoff
Anne Mette Hansen
Malene Teichert Christensen
Diana Olling
Tanja Bjørn Pripp Hansen
Louise Miller Sonne
Vicky Hansen
Jeanet Hansen

 
Johnny Asmussen
Ole Hinze
Nick Odgaard
Ole S Sørensen
Christian Brodersen
Nicolai Johannsen
Ronni Lykke Jensen
Christian Rasmussen
Martin Ingolf Nielsen
Tony Christensen