Konfirmation 03.04.1949 v/ Provst Rohleder
 

billedet må ikke kopieres fra hjemmesiden  (loven om ophavsret)
 

Konfirmander i tilfældig rækkefølge:
 
 

Anna Louise Momsen
Else Christiansen
Jytte Kristine Hansen
Lisa Johannsen
Cathrine Petersen Skriver
Gerda Hansen
Ellinor Schetsche
Anne Cathrine Hansen
Else Marie Petersen
Grethe Iversen
Marie Helene Semrau
Kirsten Schwartz
Dorothea Jensen
Ellen Petrea Johannsen
 

 

Rolf Rolloff Höffner
Frede Møller
Tage Johann Matthiesen
Hans Leo Jørgensen
Hans Jørgen Paulsen
Arne Knudsen Hansen
Hans Erik Hansen
Lindy Verner Christiansen
Svend Aage Hansen
Aage Schwartz
Carl Christensen
Kurt Sandager Hansen