Sønderjysk Pigekor og Drengekor besøger Egernsund kirke.

Sønderjysk Pigekor og Drengekor består af i alt 160 sangere i alderen 6-20 år.
Koret blev grundlagt i 1994 og har gennem årene opnået et højt kunstnerisk niveau og en tætpakket koncertkalender.
Ved koncerten i Egernsund Kirke torsdag den 2. november kl. 19 medvirker korets 3 yngste afdelinger:
spirekoret, juniorkoret og drengekoret - i alt ca. 90 sangere i alderen 6-15 år.
Korene vil præsentere et alsidigt repertoire af primært danske salmer og sange.
Koncerten ledes af korets 3 dirigenter, Frank Laue, Antonia Blaser og Mette Rasmussen.
Der vil være fællessang (Nu falmer skoven) i midten af koncerten, så sangerne får en pause og publikummet bliver inddraget.
 

Tirsdag den 31. oktober kl. 19.00 fejrer Egernsund 500 året for reformationen
med en kort Luthergudstjeneste med deltagelse af Kværs Familiekor
og Lutter lagkage og kaffe efter gudstjenesten.
Alle er velkomne
 

Egernsund kirke har fået tre gamle bibler [ læs ]
Foto fra Forårskoncerten med Kværs Familiekor tirsdag d. 23 maj [ læs ]
Foto fra Jazzkoncerten onsdag d. 14 juni[ læs ]
 

Egernsund Kirkekor søger nye medlemmer
læs herunder - klik på billedet for at forstørre
Folkekirken har udgivet
en dåbsfolder. 
klik her for at åbne den. 
Åbner i nyt vindue og kan udskrives

Så har menighedsrådet konstitueret sig.
Formand og tegningsberettiget Margit Kristensen, Teglparken 42 
Næstformand og de ansattes kontaktperson Jonna Petersen, Teglparken 36
Kasserer og sekretær Marlon Rottenberg, Strandvej 8
Kirkeværge Svend Aage Erichsen, Skovparken 13
Menigt medlem Birgit Feldstedt, Sundgade 39A 
Menigt medlem Tenna Lyngholm Larsen, Teglparken 30
 

              Tenna             Marlon         Birgit   Margit   Sv. Aage    Jonna
 
Kære alle sammen,
Det er med sorg at jeg må meddele, at jeg inden for kort tid må forlade mit embede i Egernsund,
efter rådgivning fra behandlerne på Give Smertecenter.
Der er endnu ikke fastlagt en dato på hvornår dette sker, men det sker inden for kortere tid.
Provsten vil sammen med det nye menighedsråd sørge for den præstelige dækning af sognet,
indtil der kommer en afklaring af fremtiden.
Og med disse ord vil jeg ønske jer alle sammen en velsignet jul, et godt nytår
og held og lykke til det nye menighedsråd.
 
Jeg har været meget, meget glad for at være præst i Egernsund.
Det er en stor sorg for både mig selv og min mand Marlon, at jeg må forlade mit embede,
i hvad det for os begge har været en drømme stilling i et drømme sogn.
Det har været en berigelse, og en dyb glæde at få lov til at lære jer alle sammen at kende, og tage del i jeres liv.
Egernsund vil altid have en særlig plads i mit hjerte.
Så bliv ikke overrasket, hvis i en varm sommerdag ser mig spise is nede på havnen engang i fremtiden.
Med et ønske om en glædelig jul, og et velsignet nytår til jer alle,
Maya Ravn

Læs artiklen i JyskeVestkysten her
 
Søndag den 4.9.2016
indsættes vores nye organist Hanne Bruus Storm.
Vi er rigtig glade for at Hanne er flyttet helt fra Nordjylland for at være organist hos os i Egernsund.
Kom og vær med til en festlig gudstjeneste og samtidig have mulighed for at sige velkommen til Hanne
og høre hendes smukke orgelspil.
Efterfølgende er der kaffe mv. i sakristiet.
 
 
   
Information til gravstedsejere på Egernsund kirkegård.
sept 2015

 
Efterlysning
   Egernsund kirke efterlyser gruppebilleder af konfirmander før 1991.
   Hvis du har et sådant billede, vil vi meget gerne låne det. Billedet vil blive scannet, og du får det tilbage igen.
   Har du portoudgifter, bliver de selvfølgelig refunderet. Billedet skal bruges til et billedgalleri over konfirmander fra
   Egernsund kirke, så langt tilbage i tiden som muligt. Send en mail til webmaster@egernsund-kirke.dk
   Klik på  `Statistik` for at se billederne og hvilke årgange der mangler
 
   nyeste billeder er fra 1950
  
 Unge fra Julemærkehjemmet i Kollund fik overrakt en check på 10.000 kr. Beløbet stammer fra indsamlinger og fra julebasaren der blev afholdt d. 7 dec. 2014 i kirken.

 
 

 
 
Foto fra en hyggelig julefrokost d. 13 november i konfirmandstuen,
  et fornøjeligt punktum for sogneeftermiddagene i 2014.


Konfirmander 2015

 

  Ved sogneeftermiddagen d. 12.06
  fortalte Asta Kjær sjove historier på sønderjysk
  og der blev sunget sange fra højskolesangbogen.
  Imellem historier og sange blev der drukket kaffe,
  spist lækkert hjemmebag og snakket
  så der var en lyst.
  Der er nu sommerferie indtil 14 aug.
Guldkonfirmation søn. 1. juni 2014


Diamantkonfirmanderne sendte en lille hilsen [ læs ]Søndag d. 6. april kl. 11 kom børnene fra Julemærkehjemmet
i Kollund for at modtage overskuddet fra julebasaren,

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

Lørdag d. 5. april kl. 11:00:  Diamantkonfirmation i kirken.

 
 


 

Hvad børn dog siger