Næste sogneeftermiddag 4. april (påskefrokost)  [ læs mere ]

Egernsund og Kværs kirker søger kirkesanger [ læs opslag her ]
 

Det har været et stort ønske i mange år, og nu er det endelig lykkes.
Egernsund kirke har fået installeret automatisk klokkeringning, så nu ringes solen atter op og ned i Egernsund. Samtidig er hammeren udskiftet til en ny, der er lavet af et andet materiale, så kirkeklokken har fået en bedre lyd. Anlægget blev taget i brug d. 20 marts. Solen ringes op kl. 8 og ned kl. 18 om sommeren og kl. 16 om vinteren.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Diamantkonformation 17 marts ( se foto )
Guldkonfirmation 12 maj
  

 
s
Egernsund Kirke gennemførte et flot arrangement i forbindelse
med mindegudstjenesten for afslutningen af 1. Verdenskrig. [se mere ]

[ læs om Mandskoret Sønderborg ]
 
 
   
Information til gravstedsejere på Egernsund kirkegård.

 
Efterlysning
   Egernsund kirke efterlyser gruppebilleder af konfirmander før 1991.
   Hvis du har et sådant billede, vil vi meget gerne låne det. Billedet vil blive scannet, og du får det tilbage igen.
   Har du portoudgifter, bliver de selvfølgelig refunderet. Billedet skal bruges til et billedgalleri over konfirmander fra
   Egernsund kirke, så langt tilbage i tiden som muligt. Send en mail til webmaster@egernsund-kirke.dk
   Klik på  `Statistik` for at se billederne og hvilke årgange der mangler
 
   nyeste billeder er fra 1950
  
 Unge fra Julemærkehjemmet i Kollund fik overrakt en check på 10.000 kr. Beløbet stammer fra indsamlinger og fra julebasaren der blev afholdt d. 7 dec. 2014 i kirken.

 
 

 
 
Foto fra en hyggelig julefrokost d. 13 november i konfirmandstuen,
  et fornøjeligt punktum for sogneeftermiddagene i 2014.


Konfirmander 2015

 

  Ved sogneeftermiddagen d. 12.06
  fortalte Asta Kjær sjove historier på sønderjysk
  og der blev sunget sange fra højskolesangbogen.
  Imellem historier og sange blev der drukket kaffe,
  spist lækkert hjemmebag og snakket
  så der var en lyst.
  Der er nu sommerferie indtil 14 aug.
Guldkonfirmation søn. 1. juni 2014


Diamantkonfirmanderne sendte en lille hilsen [ læs ]Søndag d. 6. april kl. 11 kom børnene fra Julemærkehjemmet
i Kollund for at modtage overskuddet fra julebasaren,

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

Lørdag d. 5. april kl. 11:00:  Diamantkonfirmation i kirken.

 
 


 

Hvad børn dog siger