Næste sogneeftermiddag 2. maj 14-16  [ læs mere ]
 
Konfirmation søndag den 5 maj

Egernsund og Kværs kirker søger kirkesanger [ læs opslag her ]

Uddrag af referat fra menighedsrådesmødet 03.04.19 - læs hele referatet
 
Dansk Tysk venskabsforening for kirkeligt samarbejde arrangerer pilgrimstur i Nørreskoven tirs. d. 22 maj kl. 19. Mødested Bakken 8, Fynshav. Alle er velkomne.

Ved gudstjenesten søndag d. 16 juni fejres 800 året for Dannebrogs nedfald.
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Diamantkonformation 17 marts ( se foto )
Guldkonfirmation 12 maj
 
 

 Kom til en munter forårskoncert med Kværs Familiekor tirsdag d. 7. maj kl 19.30.
 Der bliver kendte og elskede  toner at lægge øre til af Simon og Garfunkel,
 Elvis og Benny Andersen samt gamle danske fædrelandssange.
 Kværs Familiekor har medlemmer fra Padborg, Rødekro, Feldsted, Kværs over Egernsund til Adsbøl.
 


Påskedag i Egernsund kirke deltager Mandskoret Sønderborg i gudstjenesten. Koret har eksisteret siden 1921 og har for øjeblikket 35 medlemmer.
Menigheden kan blandt andet glæde sig til et brag af en åbningssang af Knut Nystedt, der virkelig lader glæden strømme frit i sin "Han er opstanden".
Koret synger desuden efter prædikenen og som postludium.

 


 


 

 
s
Egernsund Kirke gennemførte et flot arrangement i forbindelse
med mindegudstjenesten for afslutningen af 1. Verdenskrig. [se mere ]

[ læs om Mandskoret Sønderborg ]
 
 
   
Information til gravstedsejere på Egernsund kirkegård.

 
Efterlysning
   Egernsund kirke efterlyser gruppebilleder af konfirmander før 1991.
   Hvis du har et sådant billede, vil vi meget gerne låne det. Billedet vil blive scannet, og du får det tilbage igen.
   Har du portoudgifter, bliver de selvfølgelig refunderet. Billedet skal bruges til et billedgalleri over konfirmander fra
   Egernsund kirke, så langt tilbage i tiden som muligt. Send en mail til webmaster@egernsund-kirke.dk
   Klik på  `Statistik` for at se billederne og hvilke årgange der mangler
 
   nyeste billeder er fra 1950
  
 
 


 
Foto fra en hyggelig julefrokost i konfirmandstuen,
  et fornøjeligt punktum for sogneeftermiddagene.

 


Diamantkonfirmation 2019
 

Diamantkonfirmation 2014


Guldkonfirmation 2014

 

Hvad børn dog siger