I DISSE VIRUS-TIDER

 

Vi har 19. marts fået retningslinjer fra Kirkeministeriet, og derfor skal vi orientere om, at:
 

1. Dåb og vielser kan foretages med i alt maks. 10 personer i kirkerummet.
 

2. Begravelser skal stadig foregå inden for de lovpligtige to uger.
 

3. I øjeblikket er det maksimale antal deltagere ved begravelse/bisættelse fra Egernsund Kirke 10 personer + personale.

    Der vil blive lagt salmeark på bænkene, og der må sidde én person, hvor salmearket ligger.
    Vi er selv kede af omstændighederne, men vi skal selvfølgelig også i kirken være med til at hindre unødig spredning af virus.
    Men vi vil meget gerne tilbyde at lave en højtidelighed f.eks. i forbindelse med urnenedsættelsen, hvor alle dem,
    I ønsker at have med, kan komme og tage afsked.

 

4. Kirkebetjeningen må ikke være til stede under den kirkelige handling – de må dog gerne gøre klar til den.
 

5. Derfor må familien selv lægge blomster m.v. ind – de lægges på gulvet i midtergangen.
 

6. Man må desværre ikke stå tæt omkring rustvognen eller graven.

   

Med venlig hilsen

Menighedsråd og personale